Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-07-16
167

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana saparynyň jemleri jemlendi

15-nji iýulda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy diýip, TDH habar berýär. Daşkentde ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi. Olaryň netijeleri boýunça gazanylan möhüm ylalaşyklar we gol çekilen...

2022-07-15
160

Syýasy

Türkmenistan bilen Özbegistan hyzmatdaşlyk babatda 19 resminama gol çekişdi

14-nji iýulda Daşkent şäherinde geçirilen türkmen-özbek gepleşikleriniň çäginde ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toparyna gol çekildi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gol çeken Bilelikdäki Beýannamasy iki döwletiň arasyndaky köpugurly gatnaşyklaryň täze ugurlaryny...

2022-07-14
175

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Özbegistana bardy

14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna bardy. Bu barada TDH habar berýär. Goňşy döwletde geçirilen duşuşyklaryň barşynda ikitataraplaýyn gatnaşyklar, sebitleýin we halkara syýasat, gyzyklanma bildirilýän ugurlar we beýleki...

2022-07-13
175

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Ak bugdaý etrabynyň häkimine täze orunbasar belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Tawus Meýlisowna Amanowa Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi. Bu barada TDH habar berýär.

2022-07-11
177

Syýasy

Türkmenistanda Sindzo Abeniň hatyrasyna gurbanlyk sadakasy berildi

11-nji iýulda hajy Arkadagymyz döwlet Baştutanymyzyň adyndan Sindzo Abeniň hatyrasyna gurbanlyk sadakasyny berdi. Bu barada TDH ýazýar. “Arkadag” myhmanhanasynda geçirilen çärä hökümet agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän diplomatik missiýalaryň, halkara guramalaryň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: