Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2024-04-16
2071

Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň iň täze taryhynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başda durmaklarynda ata Watanymyzyň paýtagty Aşgabat şäheri halkara derejesindäki sebit we dünýä ähmiýetli çäreleriň geçirilýän merkezine...

2024-04-15
2035

Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başda durmaklarynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäniň ykdysady hojalygyna barha işjeň goşulyşýar, abraýly halkara guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy amala aşyrýar. Munuň şeýledigine ýurdumyzdan...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: