Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi
2022-05-19
23

Syýasy

Türkmenistanyň döwlet Baştutany Russiýanyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglanyldy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Permany esasynda “Dostluk” ordeni bilen sylaglanyldy. Bu barada TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz bu sylaga Türkmenistana we onuň halkyna tüýs ýürekden hormat...

2022-05-15
29

Syýasy

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet BAE-niň Prezidentiniň aradan çykmagy zerarly geçirilýän hatyra çärelerine gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy, hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet BAE-niň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň aradan çykmagy zerarly geçirilýän...

2022-05-15
25

Syýasy

Şeýh Mohammed Bin Zaýed Al Nahaýýan Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti wezipesine saýlandy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şeýh Mohammed Bin Zaýed Al Nahaýýana Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden  gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada TDH ýazýar. «Biz Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň...

2022-05-12
26

Syýasy

Aşgabat Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň merkezine öwrüldi

12-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar....

2022-05-12
25

Syýasy

Gahryman Arkadagymyza halkara sylaglaryň birnäçesi gowşuryldy

Türkmeistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň çäginde ýokary sylaglaryň birnäçesine mynasyp boldy. Bu barada TDH habar berdi. Azerbaýjan Respublikasynyň Ýaşulular Geňeşiniň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: