Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-02-11
499

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti COVID-19 bilen kesellän Wladimir Žirinowskä tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowskä hat iberip, onuň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi hem-de hassahana ýerleşdirilendigi baradaky habary çuňňur duýgudaşlyk bilen kabul edendigini belledi. «Watan»...

2022-02-10
477

Syýasy

Russiýanyň ilçisi türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylygy bilen gutlaýar

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin Russiýanyň diplomatik korpusyny we türkmen kärdeşlerini hünär baýramçylygy bilen gutlady. Ilçi özüniň gutlag ýüzlenmesinde şu gün Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň 10-njy fewralda Diplomatik...

2022-02-09
457

Syýasy

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine duýgudaşlygy üçin minnetdarlygyny bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmenistanyň Prezidenti türk kärdeşine we onuň maşgalasyna koronawirus ýokanjyndan tiz sagalmak baradaky duýgudaşlyk sözlerini beýan...

2022-02-08
523

Tender

Türkmenistanyň Prezidentine Halk Maslahatynyň nobatdan daşary ýygnagyna sebitleriň taýýarlygy barada hasabat berildi

Şu gün geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewden we welaýat häkimlerinden ýerlerde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine görülýän taýýarlyk işleri...

2022-02-07
714

Tender

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Şu gün — 7-nji fewralda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl bolýar. Şanly sene mynasybetli Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny berdi. Onda şeýle...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: