Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2024-06-06
2357

Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzda bitewi halkalaýyn energoulgamy döretmegiň taslamasynyň çäginde gurlan Balkan — Daşoguz ugry boýunça täze howa elektrik geçirijisini we her biriniň güýjenmesi 500 kilowolt...

2024-05-24
1839

Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

  Belarusyň Premýer-ministri Roman Golowçenko Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabat şäherinde geçiriljek mejlisine gatnaşar diýip, BELTA ýazýar. Çeşmäniň habaryna görä, iş sapary wagtynda Roman Golowçenkonyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşmagyna garaşylýar. Mejlisiň dowamynda energiýa, infrastruktura,...

2024-05-20
2011

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

Şu gün goşa baýram — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Konstitusiýa binasyna hem-de ýurdumyzyň Baş baýdagyna gül goýmak dabaralary geçirildi. Türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan...

2024-05-10
2279

Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

8-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow möhüm desgalaryň ulanmaga berilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy. Ir bilen döwlet Baştutanymyzyň dikuçary ýörite meýdança gondy. Hormatly Prezidentimiz bu ýerden ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen Bäherden sement zawodynyň...

2024-04-24
3067

Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Türkmenistanyň wekiliýeti 2024-nji ýylyň 22 – 26-njy apreli aralygynda Tailandyň Bangkok şäherinde geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa-Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO) Bangkok şäherinde 80-nji sessiýasyna gatnaşýar.Bu sessiýa «Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: