Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi
2022-05-21
19

Tender

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň merhum Prezidentini hatyralamak çäresine gatnaşdy

20-nji maýda Türkmenistanyň metjitlerinde Birleşen Arpa Emirlikleriniň ýakynda aradan çykan Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýany hatyralamak çäresi geçirildi. Birleşen Arap Emirlikleriniň aradan çykan Prezidentini hatyralamak çäresine Türkmenistanyň Mil¬li Ge¬ňe¬şiň...

2022-05-20
24

Beýlekiler

Hökümet mejlisinde möhüm meseleleriň we resminamalaryň birnäçesine seredildi

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taslamalaryna hem-de birnäçe meselelere garaldy. Bu barada TDH habar berýär. Mejlisde habar berlişi ýaly, şu...

2022-05-19
23

Syýasy

Türkmenistanyň döwlet Baştutany Russiýanyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglanyldy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Permany esasynda “Dostluk” ordeni bilen sylaglanyldy. Bu barada TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz bu sylaga Türkmenistana we onuň halkyna tüýs ýürekden hormat...

2022-05-19
14

Beýlekiler

Türkmenistanda täze iş orunlary dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 19-njy maýda sanly ulgam arkaly geçiren Hökümetiň nobatdaky iş maslahatynyň dowamynda täze iş orunlaryny döretmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berilýär. 

2022-05-18
30

Beýlekiler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaralar geçirildi

18-nji maýda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçirilýän goşa baýramy belledi ― diýip, TDH habar berýär. Şu ýyl Watanymyzyň taryhynda uly ähmiýeti bolan Esasy Kanunyň kabul edilmeginiň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: