Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2012-nji ýylda döredilip öz içine “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyny, “Türkmenenerogurluşyk” konsernini, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny we onuň tabynlygyndaky “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezini, “Türkmenenergotaslama” institutyny, Maýa goýum we tehnologiýa taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirligini, Energohyzmat birleşigini, Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebini we Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebini alýar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan merkezi edara bolup durýar.

Täzelikler

2023-06-06

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

3-bnji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy...

Dowamy

2023-06-06

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşdy

3-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy. Bu çäre paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň müňlerçesini...

Dowamy

2023-06-03

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretaryny kabul etdi

1-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary hanym Helga Şmid döwlet Baştutanymyza Arkadag şäheriniň «Ýewropada...

Dowamy

2023-06-01

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde 31-nji maýda Eýranyň onlarça kompaniýany özünde jemleýän «Mapna Group» senagat toplumyna...

Dowamy

2023-06-01

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

1-nji iýunda Ýer ýüzüniň ähli ýurtlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem Çagalary goramagyň halkara güni giňden bellenip geçilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar...

Dowamy

2023-06-01

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

Tähranda iş saparynda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda 30-njy maýda...

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz