Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2012-nji ýylda döredilip öz içine “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasyny, “Türkmenenerogurluşyk” konsernini, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyny we onuň tabynlygyndaky “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkezini, “Türkmenenergotaslama” institutyny, Maýa goýum we tehnologiýa taslamalarynyň döwlet seljeriş müdirligini, Energohyzmat birleşigini, Aşgabat Energetika orta hünär okuw mekdebini we Mary şäherindäki 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebini alýar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik energetikasy babatda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýan merkezi edara bolup durýar.

Täzelikler

2022-06-29

Hazarýaka döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

28-nji iýunda ýurdumyzyň DIM-nde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde Aşgabatda geçiriljek VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň...

Dowamy

2022-06-29

Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligi-2022 jemlendi

Medeniýet hepdeligi-2022 ýurduň sungat ussatlarynyň konserti bilen jemlendi diýip, TDH habar berýär. Mary welaýatynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ajaýyp...

Dowamy

2022-06-28

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

25-nji iýunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça, Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy...

Dowamy

2022-06-27

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara...

Dowamy

2022-06-25

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

23-nji iýunda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmen Forum» hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygynda Beýik Britaniýanyň...

Dowamy

2022-06-23

Mary welaýatynda döredijilik forumynyň açylyşy boldy

22-nji iýunda Mary şäherindäki Ruhyýet köşgünde Medeniýet hepdeligi — 2022-niň dabaraly açylyşy boldy diýip, TDH habar berýär. Foruma gatnaşýan...

Dowamy

Hyzmatdaşlarymyz