Balkan welaýatynda utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň gurluşygy boýunça bäsleşigiň möhleti uzaldyldy

Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 1574 MWt bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň we onuň energiýa ulgamyna birikdirilmegi üçin zerur bolan elektrik geçirijileriniň gurluşygy boýunça bäsleşigiň möhleti uzaldyldy diýip, «Neýtralny Turkmenistan» gazeti habar berýär.

Bäsleşik üçin teklipler 2023-nji ýylyň 4-nji iýulyna, ýerli wagt bilen sagat 16:00-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+993 12) 37 94 31, (+993 12) 37 94 33.

Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., 2022-nji köç., 55.
 

Täzelikler

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: