Türkmenabatda Türkmenistandaky ilkinji ÝUNESKO-nyň Burçy açyldy

12-nji maýda Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistandaky ilkinji ÝUNESKO Burçy açyldy diýip, «Turkmenportal» neşiri habar berýär.
Bu waka şu ýyl bellenilýän möhüm seneler – Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň agzalygyna kabul edilmeginiň otuz ýyllygy we ÝUNESKO-nyň «Maddy däl medeni mirasy goramak barada» Konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy mynasybetli Türkmenabatda geçirilen dabaraly çärelere bagyşlandy.
ÝUNESKO Burçunda türkmen halkynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen medeni gymmatlyklary baradaky maglumatlar, bu mowzukdaky dürli edebiýatlar saklanýar. Bu ýerde ÝUNESKO-nyň Medeni mirasy goramak barada Konwensiýalarynyň ýazgylary we wagtlaýyn mowzuklaýyn serginiň eksponatlary bilen hem tanyşmak mümkindir.
 

Täzelikler

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: