“Balkanenergo” önümçilik birleşigi

“Balkanenergo” önümçilik birleşigi Balkan welaýatynyň sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmek maksady bilen elektrik ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek, täze energetika desgalaryny gurmak, welaýatyň çäklerinde ýerleşýän energetika desgalaryna gözegçilik etmek işlerini ýerine ýetirýär. Önümçilik birleşiginiň düzümine Serdar we Türkmenbaşy şäher elektrik ulgamlary kärhanalary, Balkanabat „Şäheryşyk“ kärhanasy, 4 sany etrap hem-de 3 sany şäher elektrik ulgamlary girýär. “Balkanenergo” önümçilik birleşiginiň hasabynda 10058 km elektrik geçiriji howa ulgamlary, 9289 km kabel elektrik geçiriji ulgamlary we 2125 sany dürli kuwwatlykly transformator beketleri durýar.

Ýerleşýän ýeri