Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2022-10-21
356

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň Hökümetiniň mejlisini geçirdi

20-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň käbir meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy diýip, TDH habar berýär.

2022-10-20
368

Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbede geçirilen terrorçylyga garşy maslahata gatnaşdy

Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbe şäherinde «Serhet howpsuzlygy hem-de terrorçylyga garşy göreşmek we terrorçylaryň hereketleriniň öňüni almak üçin serhet gözegçiligi ugurlaryndaky halkara we sebit hyzmatdaşlygy» atly ýokary derejeli maslahata gatnaşdy...

2022-10-19
454

Beýlekiler

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerine garaldy

18-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň Başlygy Raşid Meredow bilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-Türkmen komitetiniň Başlygy, «Itochu Corporation» kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hiroýuki Subaýyň arasynda wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi...

2022-10-18
358

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe hem-de ýurduň ähli doganlyk halkyna Azerbaýjanyň Garaşsyzlygynyň dikeldilen güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi diýip, TDH habar berýär.

2022-10-17
420

Beýlekiler

Energetika toplumynyň kärhanalary gyş möwsümine taýýarlyk görýärler

16-njy oktýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde bug gazan hojalygy, energetika, gaz, suw we jemagat hojalygy kärhanalarynyň 2022-2023-nji ýyllaryň gyş ýyladyş möwsüminde bökdençsiz hem-de howpsuz...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: