Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
2023-01-07
65

Beýlekiler

Pekinde Türkmenistanyň Prezidentiniň we HHR-iň Başlygynyň arasynda gepleşikler geçirildi

6-njy ýanwarda Pekinde düýn döwlet sapary bilen HHR-e gelen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH habar berýär. Ýokary derejeli türkmen-hytaý gepleşikleriniň...

2023-01-06
69

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Hytaýa döwlet sapary başlandy

Türkmenistanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Hytaý Halk Respublikasyna ugrady diýip, TDH habar berýär. Şu gün, 6-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda gepleşikler geçiriler....

2023-01-05
74

Syýasy

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2023-nji ýyldaky ilkinji mejlisi geçirildi

4-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen täze, 2023-nji ýylda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň ilkinji mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär. Mejlisiň dowamynda...

2023-01-04
74

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy bilen baglanyşykly iş maslahatyny geçirdi

3-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze, 2023-nji ýylda sanly ulgam arkaly ilkinji iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Onda Ministrler Kabinetiniň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň...

2023-01-03
82

Beýlekiler

Türkmenistanda 2023-nji ýyly baýramçylyk dabaralary bilen garşy aldylar

Türkmenistanda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary bilen atlandyrylan Täze 2023-nji ýyly baýramçylyk dabaralary bilen garşy aldylar diýip, Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Ýurdumyzyň şäherlerinde, şäherçelerinde, obalarynda aýdymlar ýaňlandy, bagtyýar çagalar...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: