Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
2023-05-11
137

Beýlekiler

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty talyplar olimpiadalaryny geçirer

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin üç ugur boýunça ders olimpiadalaryny geçirer diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar berýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan akyl-paýhas bäsleşikleri onlaýn görnüşde üç...

2023-05-11
112

Beýlekiler

Negotiations between the Presidents of Turkmenistan and Tajikistan were held in Dushanbe

The President of Turkmenistan, who arrived in Tajikistan on a state visit, held talks in Dushanbe on May 10 with President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, reports the State News Agency of Turkmenistan....

2023-05-10
117

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy

9-njy maýda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli Moskwada geçirilen dabaraly çärelere gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Beýik Ýeňşiň hormatyna guralýan bu gezekki dabaralara...

2023-05-09
105

Beýlekiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Ýeňiş güni mynasybetli gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti uruş weteranlaryny we ähli watandaşlarymyzy 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 78 ýyllygy mynasybetli gutlady. 1941 — 1945-nji ýyllaryň şöhratly taryhyny, söweş meýdanlarynda şirin janyny gaýgyrman, hakyky gahrymançylyk görkezen, front...

2023-05-08
109

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna täç geýdirmek dabarasyna gatnaşdy

7-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä we Şa aýalyna täç geýdirmek dabarasyna gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň dünýäniň ähli gyzyklanma bildirýän ýurtlary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmegi...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: