Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
2023-01-19
288

Beýlekiler

Türkmen-rus işewürlik forumy öz işine başlady

Şu gün, 19-njy ýanwarda, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-rus işewürlik forumy öz işine başlady, oňa gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň uly wekiliýeti Aşgabat şäherine geldi. Çäre iki ýurduň wekiliýetleriniň birbada iki sany «tegelek stoluň» başyndaky duşuşyklary bilen...

2023-01-18
183

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

17-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi diýip, TDH habar berýär. Söhbetdeşler Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň 19-20-nji ýanwarda ýurdumyza meýilleşdirilýän saparyna aýratyn ünsi...

2023-01-17
196

Beýlekiler

Balkan welaýatynda 2022-nji ýylyň dowamynda 2,2 mlrd kWts elektrik energiýasy öndürildi

Geçen ýylyň jemleri boýunça Balkanabat döwlet elektrik stansiýasynyň desgalarynda 2,2 milliard kilowatt-sagatdan gowrak elektrik energiýasy öndürildi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar berýär. Şeýlelikde, 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasy 108,4 göterim...

2023-01-16
168

Beýlekiler

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy

15-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulysy Gurbanguly Berdimuhamdow Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň häýyşy boýunça Arkadag şäherine iş saparyny...

2023-01-14
112

Syýasy

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisi geçirildi

13-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär. Mejlisiň dowamynda wise-premýerleriň hasabatlary diňlenildi, birnäçe meselelere garaldy we milli ykdysadyýetiň pudaklaryny geljekde...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: