Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady
2022-09-17
39

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti: «Türkmenistan energetika ulgamynda ŞHG bilen yzygiderli we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga taýýardyr»

16-njy sentýabrda Samarkantda geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň mejlisine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyş edip, Türkmenistanyň energetika ulgamynda ŞHG bilen yzygiderli we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga taýýardygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz gurama agza ýurtlaryň...

2022-09-16
48

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Samarkantda geçirilýän ŞHG-niň sammitine gatnaşýar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Samarkantda geçirilýän Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşýar diýip, TDH habar berýär. 16-njy sentýabrda döwlet Baştutanymyz sammitde çykyş eder, onda ŞHG-niň...

2022-09-15
52

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Samarkanda bardy

15-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin iş sapary bilen Samarkanda bardy diýip, TDH habar berýär. Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşmagynyň çäklerinde...

2022-09-14
46

Beýlekiler

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň jemleri jemlendi

13-nji sentýabrda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde ilkinji gezek geçirilýän «Çalsana, bagşy!» döredijilik gözden geçirilişiniň jemleýji tapgyry boldy diýip, TDH habar berýär....

2022-09-13
61

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz «Çalsana, bagşy!» bäsleşigine gatnaşyjylary gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda ilkinji gezek geçirilýän «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşyjylary gutlady diýip, TDH habar berýär.

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: