Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
2023-05-19
128

Beýlekiler

Ikitaraplaýyn türkmen-hytaý resminamalarynyň toplumyna gol çekildi

18-nji maýda Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň Hytaýa iş saparynyň birinji gününde Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen HHR-niň Başlygy Si Szinpiniň arasynda Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi diýip, TDH habar berýär....

2023-05-18
10

Beýlekiler

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň «Bütindünýä durnukly ulag güni» atly Kararnamasy kabul edildi

16-njy maýda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen, Milletler Bileleşigine agza döwletleriň biragyzdan goldamagynda Kararnama kabul edildi. Oňa laýyklykda, 26-njy noýabr «Bütindünýä durnukly ulag güni» diýlip yglan edildi diýip,...

2023-05-18
108

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň halkyny Türkmenistanyň Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli gutlady

Şu gün Türkmenistanyň Konstitusiýanyň kabul edilmeginiň we Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň 31 ýyllygy bellenilýär. Ýurdumyzyň taryhynda möhüm orun eýeleýän şanly sene mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyza Gutlag bilen ýüzlendi. «Döwleti dolandyrmakda, demokratik, adalatly jemgyýeti gurmakda,...

2023-05-17
114

Beýlekiler

Balkan welaýatynda utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň gurluşygy boýunça bäsleşigiň möhleti uzaldyldy

Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 1574 MWt bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň we onuň energiýa ulgamyna birikdirilmegi üçin zerur bolan elektrik geçirijileriniň gurluşygy boýunça bäsleşigiň möhleti uzaldyldy diýip, «Neýtralny Turkmenistan» gazeti habar berýär. Bäsleşik üçin teklipler...

2023-05-17
71

Beýlekiler

Türkmenistanyň döwlet energetika instituty tarapyndan guralan talyplar olimpiadalarynyň ýeňijileri sylaglandylar

Türkmenistanyň döwlet energetika institutynda golaýlap gelýän goşa baýram – Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda guralan ders olimpiadalarynyň jemi jemlendi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar berýär. Iki...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: