Täzelikler

Soňky täzelikler

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi
2022-07-01
498

Beýlekiler

Türkmenistanda Gün we ýel elektrik stansiýasynyň gurluşygyna girişiler

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Karary bilen, Türkmenistanda ilkinji Gün we ýel elektrik stansiýasy gurlar. Bu çözgüde «içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmek, ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän...

2022-06-30
412

Beýlekiler

Türkmen parlamentariýleri iri halkara foruma gatnaşýarlar

30-njy iýunda Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäherinde Goşulyşmazlyk Hereketiniň Parlament torunyň «Ählumumy parahatçylygya we durnukly ösüşe ýardam etmekde milli parlamentleriň ornuny ýokarlandyrmak» atly maslahaty öz işine başlady. Türlmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýeti bu maslahatyň...

2022-06-29
518

Syýasy

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda paýtagtymyzdaky Arkadag myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklygynda altynjy Hazar sammiti geçirildi diýip, TDH habar berýär Sammite Hazar bäşliginiň döwlet Baştutanlary - Türkmenistanyň Prezidemti Serdar Berdimuhamedow, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti...

2022-06-28
465

Syýasy

Hazarýaka döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

28-nji iýunda ýurdumyzyň DIM-nde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde Aşgabatda geçiriljek VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy...

2022-06-27
428

Beýlekiler

Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligi-2022 jemlendi

Medeniýet hepdeligi-2022 ýurduň sungat ussatlarynyň konserti bilen jemlendi diýip, TDH habar berýär. Mary welaýatynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ajaýyp zalynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň medeniýet we sungat ulgamynyň işgärlerine hem-de Garaşsyz,...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: