Тендер

Bäsleşik

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Ahal-Balkan we Balkan-Daşoguz ugurlary boýunça ýokary woltly elektrik geçirijileriniň hem-de ugurdaş podstansiýalaryň gurluşygy üçin enjamlaryň, materiallaryň we tehniki serişdeleriň, şeýle hem elektrik geçirijileriň ulgamy üçin telemehanika, kommunikasiýa we SCADA ulgamynyň taslamasyny düzmek, getirmek, gurnamak, ulanyşa girizmek lotlary boýunça halkara bä