Tender

Bäsleşik

Türkmenistanyň Energetika ministrligi daşarky elektrik üpjünçiliginiň gurluşygy üçin enjamlaryň we materiallaryň getirilmegi üçin lotlar boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär:

 

Bölünmeýän lot 1-kabel we kabel önümleriniň getirilmegi